Fitfever
De fitnessclub van Montfoort

Pay per visit
of sport unlimited

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Deze nieuwe wet brengt een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens. Fitfever hecht grote waarde aan zorgvuldige omgang met persoonsgegevens.